90° ohne ende,
2022,
metaal, beton, microcrystalline
was, pigment, hout,
310x230x260 cm

‘90° ohne ende’ onderzoekt fragiliteit en de
verschillende connecties van materiaal en
constructie in architectonische elementen.
Het werk bestaat uit meerdere geschakeerde
vormen, waarvan er drie een hoek van 90⁰
hebben, die worden ingeklemd in stalen
frames. Een paradoxaal materiaalgebruik,
waarbij beton juist een fragiel karakter krijgt
door zijn dunne toepassing, staat aan de
basis van dit werk.
De hoekvorm, die ook onderdeel is van
eerdere werken, is ontstaan uit een onderzoek
naar vervreemding in de stedelijke openbare
ruimte en vormt zich als een ornament dat
refereert aan modernistische architectuur
maar tegelijkertijd ook zijn eigen abstracte
sculptuur kan zijn. In 90⁰ ohne ende gaan de
vormen een verbinding aan met de natuurlijke
omgeving waar, in plaats van conflict tussen
het materiaal en de natuur, juist een nieuwe
dialoog ontstaan tussen de bomen, varens en
de fragiliteit en transparantie van het werk.