Spatial proposals for anywhere and nowhere, 2020

Erik Aardema onderzoekt in zijn werk de vraag of schaalmodellen en maquettes toegepast kunnen worden om plaatsen, omgevingen, en het theatrale aspect van een locatie te bevragen. Het beginpunt van zijn werken ligt in de verbazing over de omgevingen waarin Erik zich begeeft. Deze omgevingen beschouwt hij als elementair. De objecten waar ze uit bestaan, bomen, heuvels, gebouwen en bochten bakenen allemaal iets af. Ze verbergen iets en roepen vragen op: Wat bevindt zich achter die rij bomen? Wat zou ik zien als ik op die heuvel sta? Wat zou er in dit gebouw gebeuren? Wat zit hier onder de grond?
Deze vragen worden niet beantwoord, maar zijn voor de kunstenaar de perfecte aanknopingspunten om verschillende ruimtelijke en architectonische voorstellen te doen. De ‘maquettes’ kunnen worden gelezen als het resultaat van een onderzoek naar een omgeving, als een voorstel voor een groot werk in de openbare ruimte, maar zijn tegelijk ook autonome kunstwerken op zichzelf. Er wordt een wereld gecreëerd op schaal waarin begrijpen en ongrijpbaarheid hand in hand gaan.